Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Thích Rì Viu – trang web đánh giá sách hàng đầu! Tại đây, chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về sách và truyền cảm hứng cho việc đọc sách. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng, do đó chúng tôi cam kết thực thi các quy định bảo mật dữ liệu.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và các thông tin khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các thông tin về sách mới, các thông tin về khuyến mãi và phản hồi từ người dùng. We cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi chắc chắn rằng thông tin cá nhân của bạn đã được bảo vệ chặt chẽ. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật tốt nhất. Chúng tôi sử dụng các phương thức mã hóa thông tin, giới hạn quyền truy cập thông tin, tạo mật khẩu mạnh và các biện pháp khác để đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách đáng tin cậy và hợp pháp. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về sách mới, thông tin khuyến mãi và phản hồi từ người dùng. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chúng tôi khi bạn đồng ý cho phép chúng tôi làm như vậy.

4. Cookie chính sách

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.