Điều khoản sử dụng

Chào bạn,

Chào mừng bạn đến với Thích Rì Viu. Trang web của chúng tôi được sử dụng để xem xét sách và cung cấp các thông tin liên quan đến các cuốn sách. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây:

1. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Thích Rì Viu đảm bảo tôn trọng bản quyền và sở hữu trí tuệ. Nội dung trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Thích Rì Viu hoặc các đối tác của chúng tôi. Bạn không sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tôi hoặc chủ sở hữu của nội dung.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của người dùng

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web của chúng tôi và chắc chắn rằng các hoạt động của bạn trên trang web này tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để đăng hoặc truyền tải các nội dung vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho người khác.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng của trang web này mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi được đăng tải, bạn đồng ý chấp hành các điều khoản sử dụng mới.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy trang web của chúng tôi